CYBEX FITNESS BLOG

Cybex Fitness Blog

Waarheid over Fitness: Functionele Training

Posted by Ben Kuang on Tue, Nov 29, 2011 @ 04:11 AM

Functional Training

Het is in de fitnessindustrie een komen en gaan van nieuwe trends. Trends bereiken een hoogtepunt in populariteit waarna het geheel zich weer in een andere richting begeeft. De nieuwste rage lijkt echter een blijvertje te zijn omdat meer en meer mensen ermee bezig zijn. Deze nieuwe trend betreft de fascinatie met functionele training.

Functionele training wordt door sommigen gedefinieerd als een proces waarbij honderden spieren betrokken zijn in een gecoördineerde poging om je lichaam door een ruimte te bewegen. Anderen gaan een stap verder en beweren dat functionele oefeningen op een instabiel oppervlak moeten worden uitgevoerd om het evenwicht te bevorderen. Er zijn talloze toepassingen die als functionele training kunnen worden gekenschetst. Dat komt omdat het woord “functie” niets meer is dan een andere term voor het bereiken van een doel. Als we echt functioneel zijn, zijn we in staat om onze bewegingsdoelen onder verschillende omstandigheden te bereiken. De functionele eisen voor iemand die een honkbalknuppel moet slaan zijn bepaald anders dan voor het opstaan uit een stoel.

Wat is nu een functionele oefening? De waarheid is dat elke oefening die iemand helpt zijn bewegingsdoelen te bereiken functioneel is. De werkelijke uitdaging zit 'm in het begrijpen wat die doelen zijn, de context waarbinnen die doelen gehaald moet worden, en de specifieke oefeningen die daarbij helpen.

 Lees hier het volledige Waarheid over Fitness artikel voor meer informatie over functionele training.

Dr. Paul M. Juris,
Uitvoerend Directeur, Cybex Instituut voor Bewegingswetenschappen

Dr. Paul Juris

Dr. Juris behaalde zijn doctorstitel in Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Columbia in 1993, waarna hij een verscheidenheid aan posities bekleedde in het hoger onderwijs, revalidatietherapie, professionele sport en fitness. In Januari 2007 werd Dr. Paul Juris benoemd tot Uitvoerend Directeur van het Cybex Instituut voor Bewegingswetenschappen .

Dutch

Topics: Waarheid over Fitness

Follow Me

Subscribe by Email

Twitter