CYBEX FITNESS BLOG

Follow Me

Subscribe by Email

Your email:

Posts by Month

Twitter

Cybex Fitness Blog

Current Articles | RSS Feed RSS Feed

Påverkar fokuserad uppmärksamhet ditt resultat?

 
describe the image

Ett populärt antagande inom fitness är att fokuserad uppmärksamhet på den arbetande muskeln leder till bättre sammandragning, kraft och funktionell kapacitet. Enkelt uttryckt, när du koncentrerar dig på de muskler du tränar så förbättrar du resultatet. Men hur sant är detta påstående? Kan man förbättra sitt resultat enbart genom att fokusera på en intern punkt?

All Posts