CYBEX FITNESS BLOG

Follow Me

Subscribe by Email

Your email:

Posts by Month

Twitter

Cybex Fitness Blog

Current Articles | RSS Feed RSS Feed

Latsdrag – brett grepp för bred rygg?

 
commercial lat pulldown

Har du hört uttrycket ”brett grepp för bred rygg”? När du använder ett brett grepp för Latsdrag och Räckhäv använder du en längre hävarm (definieras som det vinkelräta avståndet mellan vridpunkten, din led, och lasten, ditt grepp om vikten/stången/kabeln. Genom att välja ett grepp som är svårare rent mekaniskt, så känns det tyngre, men har de som förespråkat detta alterantiv funderat över rörelseräckvidden (Range of Motion, ROM)?  Med ett brett grepp har rörelseräckvidden förkortats, vilket innebär att muskeln arbetar hårdare, men räckvidden har minskat.

All Posts