CYBEX FITNESS BLOG

Follow Me

Subscribe by Email

Your email:

Posts by Month

Twitter

Cybex Fitness Blog

Current Articles | RSS Feed RSS Feed

Sannignen om Fitness: Bör kvinnor springa?

 
describe the image

Bör kvinnor springa? Detta är en fråga som nyligen ställdes på ett internet-forum för sportbetingning. Någon hänvisade till en artikel i tidskriften Sports Medicine och gav en vag referens till kvinnors strukturella anatomi och ifrågasatte om kvinnor verkligen borde springa. Så hur förhåller det sig?

All Posts