CYBEX FITNESS BLOG

Follow Me

Subscribe by Email

Your email:

Posts by Month

Twitter

Cybex Fitness Blog

Current Articles | RSS Feed RSS Feed

Sannignen om Fitness: Bör kvinnor springa?

 

describe the image

Bör kvinnor springa? Detta är en fråga som nyligen ställdes på ett internet-forum för sportbetingning. Någon hänvisade till en artikel i tidskriften Sports Medicine och gav en vag referens till kvinnors strukturella anatomi och ifrågasatte om kvinnor verkligen borde springa. Så hur förhåller det sig?

Som med alla andra frågor så beror svaret mest på ens perspektiv och träningsmål. Det har antytts att kvinnor skadas oftare eftersom de har en större quadricepsvinkel (Q-vinkel) än män. Q-vinkeln (se bilden nedan) bildas av en vertikal linje genom mitten av knäskålen och en diagonal linje från knäskålen till bäckenet. Risken för potentiella problem med förhållandet mellan knäskålen och lårbenet ökar med Q-vinkeln. Q-vinkeln för kvinnor ligger vanligtvis runt 16 grader (på grund av ett bredare bäcken), och 11 grader för män.

describe the image

Men orsakar kvinnors högre genomsnittvinkel fler skador än mäns?

Enligt Messier och kollegor (2008), är svaret nej. Deras studie granskade skademekanismen hos löpare med genomsnittliga Q-vinklar och kom fram till att Q-vinkeln hade inget att göra med de risker associerade med överanvändning då de flesta av dem var på smalbenet och inte på knät. Författarna utvärderade möjliga bidragande faktorer för skador och uppgav ålder, rökning, flexibilitet och intressant nog allmän fysisk kondition. Detta leder en att ifrågasätta om detta verkligen är en fråga om fysisk kondition eller kön.

Det senare verkar inte vara fallet. En militärstudie gjord av Jones och kollegor (2000) undersökte skador bland militära rekryter som gick igenom sin grundutbildning. Författarna lade märke till en högre skadefrekvens hos kvinnliga rekryter. Detta berodde dock inte på att de var kvinnor, utan på att de var i sämre fysisk kondition är de manliga rekryterna. En uppföljande studie av kvinnliga rekryter i armén visade att den viktigaste faktorn när det gällde träningsskador var deras fitness-nivå.

Verkligheten är den att kvinnor med genomsnittliga Q-vinklar (runt 16 grader) inte har fler knäskador än män. Däremot kan kvinnor med Q-vinklar över 20 grader ha en tendens att ha fler förslitningsskador. Men den viktiga frågan här ligger i ens fysiska kapacitet att löpa. Det finns ingen anledning att avråda en kvinna från att starta ett löparprogram, under förutsättning att hon kan hantera den fysiska stressen. Effektiv planering och hantering av frekvens, varaktighet och intensitet förbättrar fitness-nivån samtidigt som risken för förslitningsskador minskar.

För att läsa hela artikeln om Sannignen om Fitness, klicka här.

Dr. Paul Juris

Dr Juris doktorerade i motoriskt lärande från Columbia University 1993, och har hållt av en rad olika befattningar inom högre utbildning, rehabiliterande medicin, professionell idrott och fitness. Paul Juris, Ed.D. utnämndes till verkställande direktör för Cybex Institute for Exercise Science i januari 2007.

 

Comments

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Post Comment
Name
 *
Email
 *
Website (optional)
Comment
 *

Allowed tags: <a> link, <b> bold, <i> italics